Špecialista vysokého napätia pre výrobu a distribúciu elektrickej energie

Mondi SCP Ružomberok

Vaša misia

 • Výroba a distribúcia elektrickej energie - podpora pre oddelenie manažment energií,
 • Distribúcia a spoľahlivosť prenosu elektrickej energie, podpora v el. údržbe,
 • Dohľad nad ochranným systémom v zmysle STN 33 2000-4-41,
 • Dohľad nad nominálnymi parametrami siete Mondi SCP z pohľadu výroby, spotreby a prenosu elektrickej energie,
 • Optimálne konfigurovanie siete v závislosti na aktuálnom prevádzkovaní,
 • Podpora údržby - zabezpečenie inšpekčnej údržby, servisu, služieb a revízií na VN a NN rozvodoch a rozvodniach,
 • Technologická podpora a iné.

Váš profil

 • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie elektrotechnické alebo vysoká škola,
 • Aspoň 5 rokov praxe,
 • Odborná spôsobilosť podľa platnej vyhlášky - § 23 Elektrotechnik na riadenie prevádzky,
 • Manuálna zručnosť,
 • Skúsenosti a ochota učiť sa.

 

Naša ponuka:

 • Od 1800 EUR/brutto + príplatky a bonusy podľa kolektívnej zmluvy. 
 • Široká škála benefitov.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Podujatia pre zamestnancov

Možnosť flexibilného pracovného času

Výhody v oblasti zdravia

Zľava na stravovacie služby

Bezplatná doprava do spoločnosti

Firemné športové výhody

[JobContent.LearningTitle_sk-SK]

Buďme v kontakte

Snažíme sa vytvárať kultúru, ktorá inšpiruje našich ľudí k naplneniu celého svojho potenciálu. Vždy ideme ďalej – pre našich kolegov a zákazníkov. Naši ľudia sú to, čo nás neustále motivuje k lepším výkonom a tvorí kľúčovú zložku úspechu Mondi. Staňte sa súčasťou našej budúcnosti. Pre viac informácií, prosím kontaktujte:

     Dominika Ošková

     mob:     +421 (0)910 555 519

     E-mail:  praca.mondiscp@mondigroup.com

Share this job: