Vaša misia

 • Manipulant Vysokého Napätia,
 • Práca na zmeny,
 • Zabezpečovanie odborných činností pri preventívnej údržbe a oprave na VN a NN zariadeniach,
 • Spolupracovanie pri manipuláciách s operátorom 1 na organizačnej jednotke Energie a Obslužné činnosti - Výroba elektrickej energie,
 • Zabezpečuje bezpečné napájanie elektrickou energiou celé Mondi BP SCP a sleduje dodržiavanie dohodnutého odberového diagramu.
 • a iné činnosti.

Váš profil

 • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie elektrotechnické,
 • Aspoň 5 rokov praxe,
 • Odborná spôsobilosť podľa platnej vyhlášky,
 • Skúšky z vyhlášky č. 508/2009 Z. z. § 22, nad 1000 V,
 • Manuálna zručnosť,
 • Skúsenosti a ochota učiť sa.

 

Naša ponuka:

 • od 1182 EUR/brutto + príplatky a bonusy podľa kolektívnej zmluvy. Konečná výška mzdy závisí od kvalifikácie a schopností uchádzača.
 • Široká škála benefitov.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Podujatia pre zamestnancov

Možnosť flexibilného pracovného času

Výhody v oblasti zdravia

Zľava na stravovacie služby

Bezplatná doprava do spoločnosti

Firemné športové výhody

[JobContent.LearningTitle_sk-SK]

Buďme v kontakte

Snažíme sa vytvárať kultúru, ktorá inšpiruje našich ľudí k naplneniu celého svojho potenciálu. Vždy ideme ďalej – pre našich kolegov a zákazníkov. Naši ľudia sú to, čo nás neustále motivuje k lepším výkonom a tvorí kľúčovú zložku úspechu Mondi. Staňte sa súčasťou našej budúcnosti. Pre viac informácií, prosím kontaktujte:

     Dominika Ošková

     mob:     +421 (0)910 555 519

     E-mail:  praca.mondiscp@mondigroup.com

Share this job: