Vaša misia:

Technológ/technologička pre Regeneráciu

 • zabezpečovanie odborných činností a podpory na OJ Regenerácia,
 • zabezpečenie špeciálnych úloh v oblasti výroby, podpory výrobných procesov a riešenie čiastkových úloh v rámci daily business,
 • príprava, realizácia a vyhodnocovanie prevádzkových pokusov a skúšok,
 • aktualizácia, administrácia a kontrola výrobnej a technickej dokumentácie (technologické reglementy, pracovné postupy, plány vzorkovania a skúšania, cooking book),
 • technologická podpora tímu výroby a údržby regenerácie,
 • vypracovanie mesačných uzávierok (výrobné a prevádzkové parametre)
 • kooperácia s oddeleniami v rámci výroby celulózy a obslužných činnosti,
 • kooperácia s internými a externými dodávateľmi (surovín, technologických a meracích zariadení, laboratórnych analýz),
 • bezpečnosť, zdravie a environment,
 • neustály rozvoj v pracovnom procese.

Váš profil:

 • Skončené VŠ štúdium na: Chemickotechnologická fakulta STU, katedra chem. a biochemického inžinierstva, oddelenie technológie dreva celulózy a papiera, resp. podobný odbor
 • Vítané sú aj podobné odbory iných technických univerzít
 • Anglický jazyk - Pokročilý (C1)
 • Prax v chemických výrobách na technologických pozíciách vítaná
 • Samostatnosť
 • Flexibilita
 • Ochota neustále sa vzdelávať
 • Analytické myslenie
 • Odolnosť voči stresu

Naša ponuka:

 • od 1700 EUR základná brutto mzda + bonusy a príplatky v zmysle kolektívnej zmluvy
 • spoluprácu s profesionálmi vo svojom odbore,
 • široká škála benefitov: 
  • Ročné prémie
  • Peňažné poukážky
  • Príspevok na upevňovanie tímu
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier)
  • Sociálna podpora
  • Odmeny za inovačné návrhy
  • Odmeny pri pracovných výročiach
  • Zvýhodnená ponuka závodného stravovania
  • Ocenenie darcov krvi
  • Finančný balíček pri odchode na dôchodok
  • Deň plateného voľna pre matky pri príležitosti Dňa matiek
  • Firemný Deň detí
  • Detské letné tábory za zvýhodnené ceny
  • Príspevok na rekreáciu v zahraničí a v závodných chatách
  • Peňažná odmena pri narodení dieťaťa
  • Pravidelné preventívne prehliadky zamerané na rôzne oblasti
  • Firemné športové a kultúrne podujatia
  • Zľavnené vstupy na koncerty, divadelné predstavenia, filmy a rôzne iné kultúrne podujatia
  • Zvýhodnené možnosti športovania v rámci športového klubu MAESTRO
  • a mnoho ďaľších.

Buďme v kontakte

Snažíme sa vytvárať kultúru, ktorá inšpiruje našich ľudí k naplneniu celého svojho potenciálu. Vždy ideme ďalej – pre našich kolegov a zákazníkov. Naši ľudia sú to, čo nás neustále motivuje k lepším výkonom a tvorí kľúčovú zložku úspechu Mondi. Staňte sa súčasťou našej budúcnosti. Pre viac informácií, prosím kontaktujte:

     Dominika Ošková

     mob:     +421 (0)910 555 519

     E-mail:  praca.mondiscp@mondigroup.com

Share this job: