Súťaž REGIOCHEM

REGIOCHEM je regionálna chemická súťaž pre žiakov 8. ročníka základných škôl. Na začiatku bola idea zapojiť do našej spolupráce so školami aj základné školy. Chceli sme vymyslieť niečo zmysluplné čo podporí odborné vzdelávanie, zaujme deti a učiteľov a ukáže našu spoločnosť zase trochu v inom svetle.

V roku 2018 sme pomohli Strednej odbornej škole polytechnickej otvoriť nový odbor Chemik operátor. Aby mali žiaci o tento odbor záujem, je potrebné rozvíjať záujem a lásku k chémii čo najskôr, čo je u väčšiny detí práve na základnej škole.

Chémia neparí medzi žiakmi k tým najobľúbenejším predmetom. Často je to spôsobené tým, že forma ktorou sa tento predmet vyučuje na základných škola je nudná/nezaujímavá, komplikovaná, plná vzorcov a poučiek bez názorných ukážok. Vďaka našej materiálnej podpore, ktorú sme školám poskytli sme im pomohli zatraktívniť tento predmet a urobiť ho viac praktický než teoretický čo žiaci určite ocenili a ocenia.

Vďaka súťaži REGIOCHEM sa nám podarilo zmeniť myslenie žiakov a ich pohľad na chémiu cez úlohy a pokusy, ktoré v rámci súťaže museli splniť. No na čo sme možno ešte viac pyšní je, že sme zmenili aj myslenie učiteľov, ktorí žiakom s úlohami pomáhali a mali možnosť naučiť sa tak nové formy/praktiky ako prilákať deti k štúdiu a naozaj videli, že to funguje a deti to baví. S pomôckami, ktoré majú vďaka nám k dispozícií, môžu v tom čo sa naučili pokračovať ďalej.

4 hlavné výhody súťaže:

  • zmena teoretického vyučovania na praktické,
  • zmena myslenia žiakov a vnímania predmetu chémie,
  • zmena myslenie učiteľov, čo bude mať vplyv aj na budúce generácie,
  • výchova našich možných budúcich zamestnancov.

3. ročník súťaže má už svojich víťazov

Sme radi, že sa nám aj napriek ťažkej situácii s pandémiou podarilo v decembri 2021 spustiť prihlasovanie na 3. ročník a o to viac nás potešil veľký záujem. Do súťaže sa prihlásilo 27 tímov z 12 základných škôl čo je spolu 97 žiakov.

Súťaž pozostáva z 3 súťažných kôl a prebieha od januára do marca/apríla. Každé kolo pozostáva z viacerých úloh (natočiť chemický pokus a vysvetliť jeho proces, chemické sudoku, nakresliť piktogram...), ktoré preveria viacero oblastí súťažiacich (vedomosti, zručnosti, kreativitu...). Do 3. kola súťaže postupuje vždy len 5 najlepších tímov. Všetky postupujúce tímy získajú hodnotné ceny.

Víťazi tohto ročníka:

1. miesto:       BRaInS, Základná škola Zarevúca

2. miesto:       Zemiačiky, Základná škola Zarevúca

3. miesto:       Brejndedi, Základná škola sv. Vincenta

4. miesto:       Pipetky, Základná škola Klačno

5. miesto:       Chemický spolok s.r.o., Základná škola sv. Vincenta

To, že sme deti prilákali k tomuto nepopulárnemu predmetu vieme vďaka spätnej väzbe od žiakov z predchádzajúcich dvoch ročníkov súťaže:

  • u 95 % súťažiacich sa nám podarilo zvýšiť ich záujem o chémiu,
  • rovnako 95 % súťažiacich odpovedalo, že vďaka súťaži nadobudli vedomosti a praktické zručnosti,
  • 52 % súťažiacich odpovedalo, že vďaka súťaži a chemickým pomôckam, ktoré sme základným školám na začiatku súťaže poskytli sa zvýšil počet chemických pokusov pri bežnom teoretickom vyučovaní,
  • 23 % súťažiacich malo záujem pokračovať v štúdiu chémie na stredných školách.

 

A ako našu súťaž hodnotia učitelia?

 

„Súťaž žiakov nadchla, pri riešení úloh sa zabavili, popri tom sa veľa naučili a utužili sa aj kamarátstva.“

Soňa Kenderová, Základná škola Zarevúca