Вакансії | Voľné pracovné miesta | Vacancies

Якщо ви зацікавлені в подачі заявки на роботу в Mondi SCP Ružomberok, будь ласка, заповніть додану форму та відправте її на адресу: Praca.Mondiscp@mondigroup.com

Ak máte záujem uchádzať sa o zamestnanie v Mondi SCP Ružomberok, prosím vyplňte priložený formulár a zašlite ho spať na: Praca.Mondiscp@mondigroup.com

If you are interested in applying for a job at Mondi SCP Ružomberok, please fill out the job application and send it back to: Praca.Mondiscp@mondigroup.com

заява про приймання на роботу/Žiadosť o zamestnanie/Job application

 

Щоб переглянути наші повідомлення про конфіденційність, натисніть тут.

Pre viac informácií o ochrane osobných údajov, prosím navštívte našu stránku.

To view our privacy notices, please click here.