Názov pracovnej pozície Pracovná oblasť Kategórie
Papiernik - Operátor 3 - Papierenský stroj 1 Žilinský kraj Uncoated Fine Paper
Výrobca drevárskych polotovarov - Operátor 2 Žilinský kraj Uncoated Fine Paper
Operátor 2 na Výrobe celulózy Žilinský kraj Uncoated Fine Paper
Technical Procurement Specialist – JUNIOR Žilinský kraj Uncoated Fine Paper
Prevádzkový elektrikár na rôznych organizačných jednotkách Žilinský kraj Uncoated Fine Paper
Spracovateľ papiera - Operátor 3 na Úpravni Žilinský kraj Uncoated Fine Paper
Strojník zariadení - Operátor 2 na Priemyselnej čističke odpadových vôd Žilinský kraj Uncoated Fine Paper
Technológ / Technologička pre rôzne organizačné jednotky Žilinský kraj Uncoated Fine Paper