Deň zmeny - deň, ktorý je venovaný bezpečnosti, zdraviu a životnému prostrediu

Deň zmeny - deň, ktorý je venovaný bezpečnosti, zdraviu a životnému prostrediu

V stredu 8. júna sa v našom závode konal náš tradičný Deň zmeny. Je to podujatie v rámci Skupiny Mondi, ktoré začalo už v roku 2009 a odvtedy všetky závody Mondi vo svete venujú jeden celý deň rôznym aktivitám zameraným na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Tento rok sa niesol v znamení akčného plánu MAP 2030, ktorý predstavuje konkrétne kroky našej spoločnosti na dosiahnutie ambicióznych cieľov trvalej udržateľnosti.

Po dvoch rokoch konečne naživo

„Dva roky sme sa kvôli pandémii nemohli stretnúť, v roku 2020 sme Deň zmeny nemali vôbec, minulý rok sme ho v rámci možností urobili online. O to viac sme sa tešili, že sme sa mohli konečne vidieť naživo a vyskúšať všetky aktivity, ktoré sme pripravili“, hovorí Ľuboslav Palguta, riaditeľ Bezpečnosti pri práci.

Zdravie

Pravidelne počas tohto dňa spolupracujeme s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN, a to tak, že zamestnanci nemocnice vykonávajú odbery krvi priamo v našom závode. „Sme veľmi radi, že veľkú skupinu darcov máme práve z Mondi SCP a touto cestou by sme chceli poďakovať vedeniu za to, že svojich zamestnancov aktivizuje a podporuje v tejto činnosti,“ dodal Juraj Mitura, prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie.

V rámci prevencie zdravia sme pre vás pripravili rôzne konzultácie a merania, ako napríklad vyšetrenie zraku, kože a znamienok, dentálne poradenstvo, či celkovú analýzu ľudského tela. Ako súčasť antialkoholovej kampane ste si tiež mohli vyskúšať špeciálne okuliare, ktoré simulujú účinky alkoholu na stav človeka počas rôznych aktivít.

Bezpečnosť

V rámci bezpečnosti sme sa zamerali na základné informácie o prácach vo výške a o rotujúcich a pohybujúcich sa zariadeniach. Mohli ste si vyskúšať hasenie reálneho ohňa pod dozorom našich závodných hasičov, či aké je to vykonávať nejakú činnosť s hendikepom. “Cieľom aktivít je, aby si každý náš kolega uvedomil, že zdravie máme len jedno a úraz sa môže, či už v práci alebo aj v bežnom živote, stať naozaj rýchlo. Všetci sa chceme po práci vrátiť domov k svojim rodinám,” dodal Ľuboslav Palguta.

Životné prostredie

Nezabudlo sa ani na životné prostredie, kde sme sa zamerali na odpady a akým spôsobom sa usilujeme o ich nulovú produkciu tým, že sa ďalej využívajú či už v stavebnom alebo poľnohospodárskom sektore. Pozvanie prijali aj hostia z Národného lesníckeho centra, ktorí pripravili rôzne aktivity z oblasti lesnej pedagogiky.

“Tých aktivít bolo samozrejme ďaleko viac, preto verím, že každý si našiel niečo, čo v ňom naštartovalo nejakú zmenu alebo spoznal niečo nové. Ďakujem všetkým, ktorí prišli. Veľké poďakovanie tiež patrí všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na príprave,” uzavrel Ľuboslav Palguta.