Náš rok 2022

Sme radi, že aj napriek všetkému čo sa v poslednom období vo svete a aj u nás na Slovensku deje, môžeme zhodnotiť náš rok 2022 kladne. Po zmiernení pandémie sme sa opäť vrátili do "bežného" pracovného života s novou chuťou a entuziazmom. Obnovili sme pozastavené projekty, začali sme sa zúčastňovať rôznych akcií alebo sme niekoľko akcií aj sami zorganizovali, zintenzívnili sme našu spoluprácu so školami, s regiónom a samozrejme sme nezabudli ani na našich zamestnancov, pre ktorých sme pripravili rôzne aktivity a benefity.

Rok 2022 v číslach:

  • Preškolili sme 2 7503,5 hodín čo je v prepočte 18,8 hodí na zamestnanca.
  • Prijali sme 104 nových zamestnancov.
  • Obdržali sme 1 362 životopisov a absolvovali 226 pohovorov.
  • Cez leto u nás pracovalo 199 študentov - 55% dievčat a 45% chlapcov.
  • Počas 26 prehliadok závodu nás navštívilo 727 ľudí.
  • Darovali sme 1 111 krabíc papiera A4, 10 krabíc papiera A3 a 5000 hárkov.
  • IT oddelenie darovalo školám vyradenú techniku v hodnote 10 000 €.
  • Vďaka Anjelovi strážnemu sme prispeli 5 761 € pre ľudí so zdravotnými problémami.