Návšteva z britského veľvyslanectva

Mondi SCP navštívil zástupca britského veľvyslanectva na Slovensku pán Alexander Hill. Na veľvyslanectve pôsobí ako druhý tajomník a venuje sa politickým a ekonomickým témam, vrátane otázky podnikateľského prostredia na Slovensku. 

 

O návšteve nášho závodu povedal: "Nakoľko sídlime v Bratislave a do našej pôsobnosti patrí celé Slovensko, uvedomujeme si, že nemôžeme krajinu spoznať, ak ostaneme iba v Bratislave. Práve preto sme dnes v Ružomberku na návšteve vašej firmy." Pána Hillsa privítali zástupcovia našej spoločnosti a v rámci programu si stihol pozrieť aj náš najnovší papierenský stroj PS 19.