Podpísali sme Memorandum o spolupráci s mestom Ružomberok na rok 2022

V stredu 8. júna 2022 sa zástupcovia mesta a nášho závodu stretli na pôde Mestského úradu v Ružomberku, aby slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci na rok 2022, ktorým vyjadrili vzájomnú podporu svojich aktivít. Zo strany Mondi SCP dokument oficiálne podpísali Matjaž Gorjup, prezident Mondi SCP a Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP. Za mesto Memorandum podpísali Igor Čombor, primátor mesta Ružomberok a Ján Bednárik, viceprimátor mesta.

Naša spolupráca s mestom má už dlhoročnú tradíciu a prioritou obidvoch strán je vzájomná prosperita, ktorá pomáha neustále zlepšovať kvalitu života všetkých občanov v prostredí, v ktorom žijeme a pracujeme. V tomto roku podporí naša spoločnosť mesto celkovou sumou 1 040 000€.

Podpora je rozdelená nasledovne: