Sme environmentálne zodpovedný výrobca

Naša spoločnosť získala certifikát environmentálne zodpovedného výrobcu od spoločnosti NATUR-PACK, ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Za čo sme ho dostali? Za to, že v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov si svedomito plníme svoje povinnosti vzťahujúce sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu.