Zúčastnili sme sa odovzdávania motivačných štipendií na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Slovenská technická univerzita ocenila najúspešnejších študentov z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Vo štvrtok 10. novembra sme sa zúčastnili odovzdávania motivačných štipendií pre najlepších študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave. Ocenení boli dvaja najlepší žiaci/žiacky v ročníku za vynikajúce študijné výsledky a ďalší žiaci boli ocenení za kvalitné vypracovanie bakalárskych a diplomových prác. Štipendiá poskytlo 14 spoločností zo Slovenska a medzi nimi sme sumou 750 €‎ prispeli aj my.

S našou vzájomnou spoluprácou chceme pokračovať aj v budúcnosti

S touto vysokou školou a fakultou máme už roky výbornú spoluprácu a jej absolventi sú pre nás veľmi prínosní. Preto plánujeme v spolupráci a podpore pokračovať aj naďalej a dúfame, že jej úspešní absolventi prejavia svoj záujem o prácu v Mondi SCP. Po samotnom odovzdávaní štipendií sa uskutočnilo aj neformálne večerné posedenie pre všetkých zúčastnených. Za nás sa ho zúčastnil vedúci technológie na výrobe celulózy Tomáš Süttő.