Mondi Slovensko

Mondi SCP je súčasťou skupiny Mondi, globálneho lídra v oblasti výroby obalov a papiera, ktorá zamestnáva približne 21 000 ľudí vo viac ako 30 krajinách.

Sme najväčší spracovateľ dreva a najväčší integrovaný závod na výrobu buničiny a papiera na Slovensku. Už niekoľko storočí je výroba papiera neoddeliteľnou súčasťou regiónu dolného Liptova. Dostupnosť surovín v blízkom okolí ako drevo, voda či energie mali pozitívny vplyv na rozvoj fabriky. Dlhé roky dávame vysokú pridanú hodnotu našej domácej obnoviteľnej surovine - drevu, ktoré pochádza z trvalo udržateľných lesov s certifikátmi FSC a PEFC alebo z kontrolovaných zdrojov.

Na svete nie je veľa priemyselných spoločností, ktoré by sa mohli pochváliť takou dlhoročnou tradíciou výroby - v roku 2022 oslávi náš ružomberský závod už 142 rokov priemyselnej výroby. Výsledkom našej výroby je produkt, s ktorým sa stretávame každý deň. Denne prichádzate do kontaktu s naším papierom - od rannej kávy s cukrom zabaleným v papieri, cez hygienické výrobky vyrobené z našej buničiny, tlač dokumentov v práci, kresby vašich detí v škole, doručeného balíka od kuriéra až po čítanie kníh alebo nákup lístkov do kina vo voľnom čase - to všetko na buničine a papieri z Mondi SCP.

Umiestnenie v strednej Európe nám umožňuje stabilne dodávať naše výrobky zákazníkom včas a v požadovanej kvalite. Takmer 95% produkcie exportujeme do zahraničia.

Niektoré fakty o nás

 • Vyrábame kancelársky, ofsetový a digitálny papier, bielený papier na ďalšie spracovanie (obálky, vrecia, tašky) a po poslednej investícii do nového papierenského stroja aj dvojvrstvový recyklovaný kartónový papier s bielou vrchnou vrstvou
 • Vyrábame tiež sušenú buničinu - nielen pre vlastnú spotrebu, ale aj na predaj na trhu
 • V Ružomberku máme 5 papierenských strojov (PS1, PS16, PS17, PS18, PS19)
 • Zamestnávame okolo 1 400 ľudí
 • Získali sme certifikát kvality ISO 9001, environmentálny certifikát ISO 14001, certifikát bezpečnosti OHSAS 45001, certifikát bezpečnosti potravín ISO 22000, ako aj certifikáty FSC™ - CoC a PEFC - CoC pre zodpovedné obhospodarovanie lesov.
 • Naša výrobná kapacita je
  • 580 000 ton nenatieraného bezdrevného papiera
  • 366 000 ton obalového papiera
  • Okolo 100 000 ton vysušenej buničiny určenej na predaj

V roku 1697 sa po prvýkrát v okolí Ružomberka objavila zmienka o ručnej výrobe papiera. Trvalo ešte do roku 1880, kým Jakub Klein&Co. začal v lokalite Solo s jeho priemyselnou výrobou. Pre dostatok čistej vody a bohatstvo lesov však bol tento región pre papierenskú výrobu predurčený.

V roku 1906 bol v lokalite Supra založený maďarský papierenský závod a o 52 rokov na to sa oba podniky spojili – vznikli tak Severoslovenské celulózky a papierne, skrátene SCP.

V roku 1981 prešiel závod zmenou technológie výroby celulózy a už o 10 rokov neskôr nabehla výroba na stroji PS18, ktorý sa stal najrýchlejším strojom s jedným papučovým lisom na svete.

V roku 2000 do sprivatizovaného podniku vstúpil strategický partner, svetový líder v obaloch a papieri, skupina Mondi, získavajúc 51% balík akcií, kým 49% zostáva domácemu investičnému holdingu ECO-INVESTMENT. Rok 2003 sa stal symbolom projektu IMPULS, ktorý zvyšuje výrobné kapacity, efektivitu a výrazným spôsobom znižuje dopad podniku na životné prostredie zmenou jeho technológií na najšpičkovejšiu úroveň. Po desiatich rokoch sa ďalšou investíciou do nového regeneračného kotla podarilo pri zvýšení výroby buničiny a zelenej energie znížiť dopad na životné prostredie. Posledná veľká investícia, projekt ECO plus, modernizuje celulózku, aplikuje najnovšie technológie a jeho súčasťou bola aj výstavba piateho papierenského stroja PS19, ktorý rozšíril výrobné portfólio o kartónový papier s bielym povrchom.