Podpora komunity

Silno podporujeme komunitu, v ktorej pôsobíme. Svoju podporu zameriavame na región dolného Liptova, pretože veríme, že je nesmierne dôležité sústrediť sa na pomoc tam, kde žijú naši zamestnanci a ich rodiny. Náš región pravidelne podporujeme v oblastiach ako životné prostredie, zdravie, kultúra, či šport.