Životné prostredie

Environmentálne projekty pre región

Už od roku 2011 pravidelne podporujeme sumou 50 000 EUR rôzne environmentálne projekty v rámci programu Mondi SCP, náš najlepší sused. Uchádzať o podporu vo forme spolufinancovania sa môžu rôzne komunity, školy, občianske združenia a mimovládne organizácie, ktoré chcú zlepšiť životné prostredie vo svojom okolí. 

Ako sa môžete zapojiť?

Stiahnite si žiadosť nižšie a vypísanú ju pošlite na emailovú adresu janka.lukacova@mondigroup.com s predmetom správy ENVIRO alebo ju pošlite poštou na Oddelenie životného prostredia, Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok. Konečný termín podávania prihlášok je 15. júna 2022.

Žiadosť o finančný príspevok na environmentálny projekt

Angažujeme aj svojich zamestnancov

Každoročne podporujeme aj environmentálne projekty našich zamestnancov. Každý rok registrujeme veľké množstvo prihlásených projektov, z ktorých vždy vylosujeme 30, ktoré podporíme sumou 500 EUR. Preto sú to aj naši zamestnanci, ktorí majú možnosť aktívne sa podieľať na činnostiach a skrášľovaní svojho okolia.

Environmentálne dni pre predstaviteľov regiónu

Každý rok organizujeme dva environmentálne dni pre zástupcov mesta a obcí, zástupcov orgánov štátnej správy, neziskových organizácií a združení, ako aj miestnych médií, čím vytvárame skvelý priestor pre otvorenú komunikáciu o rôznych environmentálnych témach.

Ekologické dni pre zamestnancov

Pre našich zamestnancov a ich rodiny organizujeme ekologické dni, prostredníctvom ktorých sa snažíme zlepšovať kvalitu regiónu, v ktorom žijeme. Sadíme stromy, zbierame odpadky a budujeme pre vás rekreačné zóny.

Environmentálna výchova

Naším cieľom je povzbudiť deti, ktoré sú našou budúcnosťou, k ochrane nášho životného prostredia. Prostredníctvom našich odborníkov zabezpečujeme deťom základných a stredných škôl špecializované prednášky a školenia na rôzne environmentálne témy. Vzdelávame aj prostredníctvom darov - napríklad sme školám a škôlkam darovali koše na separovanie odpadu, pomocou ktorých sa spolu učia, ako správne odpady triediť.