Životné prostredie

Environmentálne projekty pre región

Už od roku 2011 pravidelne podporujeme sumou 50 000 EUR rôzne environmentálne projekty v rámci programu Mondi SCP, náš najlepší sused. Uchádzať o podporu vo forme spolufinancovania sa môžu rôzne komunity, školy, občianske združenia a mimovládne organizácie, ktoré chcú zlepšiť životné prostredie vo svojom okolí. 

Ako sa môžete zapojiť?

Každý rok na jar je oznámená výzva na predkladanie projektov. Tento rok je už výzva ukončená. Nové žiadosti budeme prijímať opäť v roku 2023.

Tlačivo žiadosti je na stiahnutie nižšie a vypísané je potrebné ho poslať na emailovú adresu janka.lukacova@mondigroup.com s predmetom správy ENVIRO alebo poštou na Oddelenie životného prostredia, Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok. 

Žiadosť o finančný príspevok na environmentálny projekt

Angažujeme aj svojich zamestnancov

Každoročne podporujeme aj environmentálne projekty našich zamestnancov. Aj naši zamestnanci sa tak môžu aktívne podieľať na skrášľovaní svojho okolia. V roku 2022 sme vylosovali 10, ktoré podporíme sumou 1500 EUR. 

Environmentálne dni pre predstaviteľov regiónu

Každý rok organizujeme dva environmentálne dni pre zástupcov mesta a obcí, zástupcov orgánov štátnej správy, neziskových organizácií a združení, ako aj miestnych médií, čím vytvárame skvelý priestor pre otvorenú komunikáciu o rôznych environmentálnych témach.

Ekologické dni pre zamestnancov

Pre našich zamestnancov a ich rodiny organizujeme ekologické dni, prostredníctvom ktorých sa snažíme zlepšovať kvalitu regiónu, v ktorom žijeme. Sadíme stromy, zbierame odpadky a budujeme pre vás rekreačné zóny.

Environmentálna výchova

Naším cieľom je povzbudiť deti, ktoré sú našou budúcnosťou, k ochrane nášho životného prostredia. Prostredníctvom našich odborníkov zabezpečujeme deťom základných a stredných škôl špecializované prednášky a školenia na rôzne environmentálne témy. Vzdelávame aj prostredníctvom darov - napríklad sme školám a škôlkam darovali koše na separovanie odpadu, pomocou ktorých sa spolu učia, ako správne odpady triediť.