Papier pre región

Napriek tomu, že svet sa stáva čoraz digitálnejším, papier je stále neoddeliteľnou súčasťou našich životov – či už doma, v škole alebo na ktoromkoľvek úrade. V rámci spoločenskej zodpovednosti pravidelne darujeme náš papier rôznym inštitúciám (školy, organizácie, združenie, atď.), ktoré pôsobia v našom regióne.

Základné pravidlá darovania:

  • Papier poskytujeme hlavne inštitúciám z regiónu Liptov a blízkeho okolia. Žiadosti z iných regiónov posudzujeme individuálne.
  • V prípade kladného vybavenia vašej žiadosti vás budeme kontaktovať.
  • Darovanie prebieha jednorázovo pre všetkých 2 až 3-krát do roka.
  • V jednom kalendárnom roku môžete požiadať o papier maximálne 3-krát.
  • Štandardne darujeme papier vo formáte A4 (80 g/m2 ) v počte 5 krabíc. V prípade, že máte záujem o iné množstvo, formát, či gramáž, takáto žiadosť sa posudzuje individuálne (zvažuje sa účel použitia, dostupnosť, náročnosť výroby a iné)

Prosím, berte do úvahy, že darovanie papiera je naša dobrovoľnícka aktivita, nie povinnosť. Vyhradzujeme si preto právo na individuálne posúdenie každej žiadosti a na akúkoľvek zmenu pravidiel.

SPONZORING

Žiadosť o darovanie papiera

Základné údaje o organizácií
Štatutárny zástupca
Kontaktné údaje (organizácie alebo kontaktnej osoby)

*Povinné polia