Oznámenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie  

Všeobecné informácie

Spoločnosť Mondi plc, Ground Floor, Building 5, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, UK, ktorá vystupuje ako správca (ďalej aj „my“ alebo „nás“), rešpektuje vaše súkromie. Toto oznámenie približuje údaje, ktoré môžeme zhromažďovať z našej webovej stránky, ako aj spôsob ich použitia. Oznámenie môžeme podľa nášho uváženia z času na čas upraviť alebo doplniť, preto vás žiadame, aby ste z času na čas kontrolovali našu webovú stránku.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Počas vašej návštevy tejto webovej stránky budeme zhromažďovať nasledujúce údaje: dátum a čas vašej návštevy webovej stránky, adresu stránok navštívených na našej webovej stránke (URL), vašu IP adresu, názov a verziu vášho prehliadača, webovú stránku (URL), ktorú ste navštívili predtým, ako ste vstúpili na túto webovú stránku, niektoré súbory cookie (pozri bod 4 nižšie) a informácie, ktoré nám sami poskytnete pri vyplnení kontaktného formulára (napríklad vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu).

Nie ste povinní poskytnúť nám žiadne údaje, o ktoré vás na našej webovej stránke žiadame. Ak to však neurobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky.

Účely spracúvania vašich údajov: sprístupniť, optimalizovať a rozvíjať webovú stránku; rozpoznať útoky na webovú stránku, predchádzať im a vyšetriť ich; analyzovať používanie webovej stránky; vytvárať štatistiky návštevnosti webovej stránky; analyzovať a predvídať požiadavky zákazníčok a zákazníkov; umožniť vám klásť otázky prostredníctvom webovej stránky. Právnym titulom spracúvania vašich osobných údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem naplniť účely uvedené vyššie (Článok 6, bod 1f Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov).

Zverejnenie

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť našim poskytovateľkám a poskytovateľom IT služieb a ďalším spoločnostiam Skupiny Mondi na účely uvedené v bode 2. Vaše osobné údaje predáme, posunieme alebo zverejníme tretím osobám len s vaším vysloveným súhlasom alebo na vašu žiadosť, prípadne z iných podobných dôvodov. Nikdy však vaše osobné údaje nepredáme, neposunieme ani neposkytneme tretím osobám na marketingové účely.

Niektoré/-í z vyššie uvedených príjemkýň/príjemcov môžu sídliť za hranicami vašej krajiny alebo môžu spracúvať vaše osobné údaje za hranicami vašej krajiny. Úroveň ochrany osobných údajov v iných krajinách nemusí byť rovnaká ako vo vašej krajine. Vaše osobné údaje však presúvame len do krajín, v ktorých na základe rozhodnutia Európskej komisie existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov, alebo prijmeme opatrenia, aby sme vedeli zaručiť, že (i) údaje sú presunuté len s vaším vysloveným súhlasom; alebo že (ii) všetky/všetci príjemkyne/príjemcovia zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je uzatváranie príslušných zmlúv o prenose údajov na základe štandardných zmluvných doložiek (2010/87/EC a/alebo 2004/915/EC). Tieto zmluvy sú na vyžiadanie k dispozícii na adrese office@mondigroup.com.

Súbory cookie, Google Analytics a ďalšie analytické nástroje

Keď navštívite túto webovú stránku, môžeme do vášho počítača umiestniť niektoré údaje vo forme súborov cookie alebo iných súborov. Použijeme ich na zozbieranie ďalších údajov, napríklad o tom, ktoré konkrétne sekcie stránky ste navštívili alebo čo ste so stránkou robili. Väčšina internetových prehliadačov vám umožňuje vymazať súbory cookie z vášho pevného disku, zablokovať ich alebo dostávať upozornenie pred každým uložením súboru cookie. Informácie o tom, ako spravovať súbory cookie, nájdete na adrese http://www.allaboutcookies.org. Vďaka týmto údajom môžeme naše webové stránky prispôsobiť vašim záujmom a preferenciám a zároveň zlepšiť naše produkty, služby a marketingové programy.

Na našej webovej stránke používame „Facebook Pixel“ od spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“). Môžeme tak sledovať aktivity používateliek a používateľov, ktorých na našu stránku presmeruje reklama na Facebooku. Tento postup slúži na sledovanie účinnosti reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu a môže sa použiť na optimalizáciu budúcej reklamy pre vás. Všetky zozbierané údaje zostávajú anonymné, čo znamená, že podľa nich nemôžeme vydedukovať totožnosť používateľky či používateľa. Facebook však bude uchovávať a spracovávať údaje, ktoré sa dajú prepojiť s vaším používateľským profilom, a bude môcť tieto údaje využiť na reklamné účely v súlade zo Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Spoločnosti Facebook a jej partnerom to umožní umiestňovať reklamy na Facebooku i mimo neho. Na tento účel môžu byť do vášho počítača umiestnené súbory cookie.

Webová stránka používa aj službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, aby pomohla webovej stránke analyzovať, ako ju používateľky a používatelia používajú. Informácie vygenerované súborom cookie o tom, ako používate webovú stránku (vrátane vašej IP adresy a URL stránok, na ktoré ste sa dostali), spoločnosť Google presunie a uloží na servery v Spojených štátoch amerických. My neuchovávame žiadne vaše osobné údaje zozbierané v súvislosti so službou Google Analytics.

Webová stránka využíva funkciu anonymizovania IP adresy, ktorú poskytuje služba Google Analytics. Len čo spoločnosť Google získa vašu IP adresu, okamžite ju skráti/anonymizuje a v našom mene túto informáciu použije na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateliek a prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má k dispozícii.

Webová stránka požíva aj ďalšie funkcie služby Google Analytics, konkrétne Google Analytics Demographics, Interest Reporting a Advertising Feature, ktoré nám poskytujú súhrnné a anonymizované údaje týkajúce sa veku, pohlavia a záujmov návštevníčok a návštevníkov webovej stránky. Pomáha nám to pochopiť správanie na internete, vďaka čomu vám potom vieme poskytnúť lepšiu používateľskú skúsenosť pri návšteve našej webovej stránky. Súhlasom s používaním súborov cookie súvisiacich s reklamnými funkciami služby Google Analytics súhlasíte so zhromažďovaním, zverejňovaním a používaním osobných údajov na účely personalizácie reklám spoločnosťou Google, ako je uvedené na stránke https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Zhromažďovaniu a používaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Z používania reklamnej funkcie služby Google Analytics sa môžete odhlásiť aj cez Nastavenia reklám Google alebo na odhlasovacej stránke organizácie Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/?c=1. Kliknutím na nasledujúce odkazy tiež môžete odmietnuť používanie služby Google Analytics na tejto webovej stránke. V počítači sa nastaví súbor odhlásenia z používania súborov cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB alebo https://support.google.com/analytics/answer/181881.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania služieb Google a Zásad ochrany osobných údajov nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo https://www.google.at/intl/en_uk/policies/.

Webová stránka používa službu LinkedIn Insight Tags, čo je marketingová služba poskytovaná spoločnosťou LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. Služba LinkedIn Insight Tags používa súbory cookie na sledovanie aktivít používatelky a používateľa spojených s našimi reklamami na LinkedIn. Tento postup nám umožňuje sledovať efektivitu reklám na LinkedIn a optimalizovať ich. Bližšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov LinkedIn týkajúcich sa služby LinkedIn Insight Tags nájdete na adresách https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy (Zásady používanie súborov cookie) a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (Zásady ochrany osobných údajov LinkedIn). Nastavenie reklamy na LinkedIn môžete spravovať vo svojom účte LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Webová stránka používa službu Google reCAPTCHA, aby zabránila nezákonnému používaniu našich služieb prostredníctvom automatizovaného prístupu a útokov na funkčnosť našej stránky. Službu Google reCAPTCHA poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Bližšie informácie nájdete na adrese https://developers.google.com/recaptcha. S vaším súhlasom bude stránka používať aj funkcie Google Maps spolu s obsahom, ktorý poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Funkcie a obsah Google Maps sú predmetom aktuálneho znenia Dodatočných podmienok poskytovania služieb Google Maps/Google Earth, ktoré sú k dispozícii na adrese https://maps.google.com/help/terms_maps.html, a zásad ochrany osobných údajov Google, ktoré nájdete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Pre lepšie pochopenie potrieb našich používateliek a používateľov a optimalizáciu webovej stránky a jej obsahu používame službu Hotjar. Ide o technologickú službu, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť skúsenosti používateliek a používateľov našej webovej stránky (napr. koľko času strávia na ktorej stránke, na ktoré odkazy kliknú, čo sa im páči a čo nie). Vďaka spätnej väzbe od používateliek a používateľov potom môžeme budovať a udržiavať naše služby. Služba Hotjar používa súbory cookie a ďalšie technológie na zhromažďovanie údajov o správaní používateliek a používateľov a o ich zariadeniach. Patria sem údaje ako IP adresa zariadenia (spracovaná počas návštevy stránky a uložená v anonymizovanej podobe), veľkosť monitora/displeja zariadenia, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia), informácie o prehliadači, geografická poloha (len krajina) a preferovaný jazyk. Hotjar tieto údaje ukladá v našom mene v pseudonymizovanom používateľskom profile. Hotjar má zmluvne zakázané predávať akékoľvek údaje, ktoré zozbiera v našom mene. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „about Hotjar“ na stránke podpory https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

Na prehrávanie videí táto webová stránka používa aj služby poskytované platformou YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (ďalej len „YouTube“). YouTube nám poskytuje štatistiky o návšteníčkach a návštevníkoch prostredníctvom súhrnných demografických údajov týkajúcich sa ich polohy, veku, pohlavia – ktoré videá sa sledujú, ako dlho a z akého zariadenia. Služba YouTube môže do vášho počítača ukladať súbory cookie – podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

Na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti a optimalizáciu našej ponuky webová stránka používa službu UserZoom, ktorú prevádzkuje spoločnosť UserZoom Limited, Unit 11, Royal Mills, Redhill Street, Manchester M4 5BA, UK. UserZoom nám poskytuje údaje zozbierané počas on-line prieskumov. Účasť je dobrovoľná. Ak sa používateľka či používateľ rozhodne zapojiť, zozbierajú sa nasledujúce údaje: odpovede, IP adresa, operačný systém, geografická poloha, údaje o používaní, informácie o zariadení a URL sprostredkovateľky/sprostredkovateľa. UserZoom môže do vášho počítača ukladať súbory cookie – podrobnejšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov UserZoom na adrese https://www.userzoom.com/privacy-policy.

Bezpečnosť a správnosť údajov

Správnosť a bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sme zaviedli fyzické a elektronické postupy na ich ochranu. K osobným údajom má prístup výlučne autorizovaný a administratívny personál. Ak ste nám poskytli osobné údaje a chcete, aby boli z našich záznamov vymazané, resp. aby boli aktualizované, napíšte nám na e-mailovú adresu office@mondigroup.com. Majte, prosím, strpenie, aktualizácia záznamov istý čas trvá.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje sa spravidla uchovávajú po dobu šiestich mesiacov a po uplynutí tejto doby len dovtedy, kým si to vyžaduje zákon, alebo kým sú tieto údaje potrebné na uplatnenie/vyvrátenie právnych nárokov, ktoré zatiaľ nie sú premlčané.

Vaše práva

Podľa platných právnych predpisov ste, okrem iného, oprávnení (za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi): (i) skontrolovať si, aké osobné údaje o vašej osobe uchovávame a či vôbec, a získať prístup k takýmto údajom, prípadne si vyžiadať ich kópie; (ii) požiadať o opravu, doplnenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi; (iii) požiadať o obmedzenie zhromažďovania, spracovávania alebo používania vašich osobných údajov; (iv) za istých okolností sa z oprávnených dôvodov ohradiť proti spracovávaniu vašich osobných údajov; (v) požiadať o prenosnosť údajov; (vi) poznať totožnosť tretích osôb, ktorým sa presúvajú vaše osobné údaje; (vii) podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov; a (viii) poskytnúť inštrukcie, ako naložiť s vašimi osobnými údajmi po vašej smrti. Predtým udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe súhlasu pred dátumom jeho odvolania.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nás neváhajte kontaktovať.

Mondi plc
Ground Floor, Building 5
The Heights
Brooklands
Weybridge
Surrey
KT13 0NY
Spojené Kráľovstvo
Tel.: +44 1932 826 300