Dokumenty

Rozhodnutie o kategorizácii vápenného kalu PDF na stiahnutie
Rozhodnutie o vedľajšom produkte pre celulózovo-papierenské kaly PDF na stiahnutie
Rozhodnutie o vedľajšom produkte pre popol PDF na stiahnutie
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi OÚ Liptovský Mikuláš PDF na stiahnutie
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi OÚ Ružomberok PDF na stiahnutie
Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu PDF na stiahnutie
Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti PDF na stiahnutie
Rozhodnutie o kategorizácii odpadovej kôry PDF na stiahnutie
Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia PDF na stiahnutie

IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-11-12 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Kalové hospodárstvo PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Kalové hospodárstvo-10-06 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Kalové hospodárstvo-Skúšobná prevádzka PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Kalové hospodárstvo-Zmena IP PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Kalové hospodárstvo-Zmena IP-Súhlas STPP-PO PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Preklasifikovanie-Primárne kaly PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-STPP  PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Zmena IP-Sekcia 2 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Zmena IP-Sekcia 3 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Zmena limitov-10-07 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Zmena limitov-14-02 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Zmena limitov-NO  PDF na stiahnutie
IPKZ-OV PDF na stiahnutie