Študenti

Študuješ odbor, s ktorým sa vieš u nás uplatniť alebo o tom aspoň uvažuješ? Buď s nami v kontakte!

Príležitosti pre študentov

Ponúkame ti možnosť spojiť tvoje študentské roky s nami a po skončení štúdia ťa radi privítame v našom pracovnom kolektíve.

skupina študentov chémie
skupina študentov s bezpečnosťou mondi navštevujúca mondi scp

Koho hľadáme:

- Žiakov základných škôl so záujmom študovať na odborných stredných školách. - Študentov stredných odborných škôl. - Študentov vysokých škôl s technickým alebo ekonomickým zameraním.

kariérny veľtrh so stánkom mondi

Ak chceš:

- rozvíjať svoj talent už počas školy, - byť súčasťou medzinárodnej skupiny Mondi, - získať skúsenosti v najväčšom výrobným závode na spracovanie dreva a celulózy na Slovensku, - získať technické skúsenosti a zručnosti na modernom vybavení s najnovšími technológiami, mať skutočný priestor na sebarealizáciu, - a byť jedným z nás, viac ako 1 400 kolegov, ktorým záleží na kvalite a spokojnosti našich zákazníkov. SI NA SPRÁVNOM MIESTE!

víťazov súťaže regiochem v Ružomberku

Čo ponúkame:

- Možnosť zapojiť sa do regionálnej chemickej súťaže REGIOCHEM, ktorá je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl. - Duálne vzdelávanie v spolupráci so Strednou odbornou školou polytechnickou v Ružomberku, odbor chemik operátor, ktorý je úzko prepojený na našu výrobu. - Praktické vyučovanie (formou odborného výcviku/odbornej praxe) pre stredoškolákov. - Spoluprácu a odborný dohľad pri písaní bakalárskych a diplomových prác. - Odbornú prax počas vysokoškolského štúdia. - Letnú prácu pre študentov – možnosť pracovať počas letných mesiacov na rôznych oddeleniach vo výrobe aj v administratíve. Podmienkou je minimálny vek 18 rokov. - Trvalý pracovný pomer pre najlepších študentov, ktorí nám ukážu svoje schopnosti, vedomosti a samozrejme majú chuť u nás pracovať.