Spolupráca s mestom Ružomberok

Vzájomná spolupráca každoročne určuje rámec podpory života a aktivít v meste v mene našej spoločnosti.

Mondi Ruzomerok podpora komunity

Podporujeme rast a prosperitu

Podporujeme športové aktivity a kluby, vybavenie pre zdravotný systém a zdravý životný štýl, voľnočasové a kultúrne aktivity, vzdelávanie a odbornú prípravu, zlepšovanie životného prostredia a ďalšie projekty zamerané na dlhodobý rozvoj mesta Ružomberok. Rozsah podpory dopĺňa ďalšia spolupráca na infraštruktúrnych projektoch alebo darovanie kancelárskeho papiera pre organizácie a inštitúcie z regiónu.