Podpora komunity

Silno podporujeme komunitu, v ktorej pôsobíme.

pracovníci kancelárie zasadia strom
zamestnanec dostane kvetinu

Podpora komunity v Dolnom Liptove

Svoju podporu zameriavame na región dolného Liptova, pretože veríme, že je nesmierne dôležité sústrediť sa na pomoc tam, kde žijú naši zamestnanci a ich rodiny. Náš región pravidelne podporujeme v oblastiach ako životné prostredie, zdravie, kultúra, či šport.