Regiochem

Získajte viac informácií o našej úspešnej regionálnej chemickej súťaži REGIOCHEM.

učiteľka blahoželá víťazom súťaže regiochem
študenti pracujúci na chemickej úlohe počas regiochemickej súťaže

Súťaž REGIOCHEM

REGIOCHEM je regionálna chemická súťaž pre žiakov 8. ročníka základných škôl. Na začiatku bola idea zapojiť do našej spolupráce so školami aj základné školy. Chceli sme vymyslieť niečo zmysluplné čo podporí odborné vzdelávanie, zaujme deti a učiteľov a ukáže našu spoločnosť zase trochu v inom svetle. V roku 2018 sme pomohli Strednej odbornej škole polytechnickej otvoriť nový odbor Chemik operátor. Aby mali žiaci o tento odbor záujem, je potrebné rozvíjať záujem a lásku k chémii čo najskôr, čo je u väčšiny detí práve na základnej škole. Chémia neparí medzi žiakmi k tým najobľúbenejším predmetom. Často je to spôsobené tým, že forma ktorou sa tento predmet vyučuje na základných škola je nudná/nezaujímavá, komplikovaná, plná vzorcov a poučiek bez názorných ukážok. Vďaka našej materiálnej podpore, ktorú sme školám poskytli sme im pomohli zatraktívniť tento predmet a urobiť ho viac praktický než teoretický čo žiaci určite ocenili a ocenia.

skupinová fotografia účastníkov regiochemu

Zmena myslenia a pohľadu na chémiu

Vďaka súťaži REGIOCHEM sa nám podarilo zmeniť myslenie žiakov a ich pohľad na chémiu cez úlohy a pokusy, ktoré v rámci súťaže museli splniť. No na čo sme možno ešte viac pyšní je, že sme zmenili aj myslenie učiteľov, ktorí žiakom s úlohami pomáhali a mali možnosť naučiť sa tak nové formy/praktiky ako prilákať deti k štúdiu a naozaj videli, že to funguje a deti to baví. S pomôckami, ktoré majú vďaka nám k dispozícií, môžu v tom čo sa naučili pokračovať ďalej.

4 hlavné výhody súťaže:

  • Zmena teoretického vyučovania na praktické

  • Zmena myslenia žiakov a vnímania predmetu chémie

  • Zmena myslenie učiteľov, čo bude mať vplyv aj na budúce generácie

  • Výchova našich možných budúcich zamestnancov

skupinová fotografia účastníkov súťaže regiochem: študenti a učitelia

Ďalší ročník súťaže úspešne za nami

V poradí už 5. ročník súťaže nás nesklamal ani tento rok. Zapojilo sa do neho 115 žiakov zo 14-tich základných škôl a spolu tak vytvorili 30 tímov (jeden tím ma 3 alebo 4 členov). Témou tohto ročníka boli Hydroxidy. Aj tento rok pozostávala súťaž z 3 súťažných kôl, ktoré preverili viacero oblastí súťažiacich (vedomosti, zručnosti, kreativitu...). Dôležité bolo, aby členovia tímu spolupracovali, experimentovali v chemickom laboratóriu, dôkladne zaznamenali postup, boli kreatívni a samozrejme, aby nezabúdali na bezpečnosť. Do 3. finálového kola postúpilo už len 5 najlepších tímov.

študenti počúvajúci počas súťaže regiochem

Finále

Finále sme ako už zvyčajne zorganizovali u nás v jedálni administratívnej budovy Mondi SCP a súťažiacich sme preverili v 3. finálových úlohách:

  1. POKUS s názvom Titrácia - cieľom bolo uskutočniť 4 merania spotreby objemu roztoku kyseliny chlorovodíkovej na presný objem roztoku hydroxidu sodného. Najvyšší počet bodov získal tím, ktorý bol najbližšie k správnym číslam spotreby.
  2. VEDOMOSTNÝ KVÍZ - kvíz pozostával z 15-tich otázok na tému hydroxidy.
  3. PREZENTÁCIA - spoločné odprezentovanie prezentácie, ktorú si tímy pripravili v 2. kole súťaže.

A takto sa tímom darilo:

1. miesto: ZAREVÚCKE KYSELINY, Základná škola Zarevúca

2. miesto: MERUS, Základná škola Andreja Hlinku

3. miesto: ZAREVÚCKE POOKIES, Základná škola Zarevúca

4. miesto: ESENCIE, Základná škola sv. Vincenta

5. miesto: CHEMICKÉ NEKUCHÁRKY, Základná škola Sladkovičová

študenti sa medzi sebou rozprávajú v kruhu a usmievajú sa

Zábava, vzrušenie a odborná stránka

„Žiaci sa ešte pred samotným spustením na súťaž dopytovali, nakoľko ju poznajú už z predchádzajúcich ročníkov a od svojich starších spolužiakov. Okrem hodnotných cien, akými sú notebooky, elektrokolobežky či bluetooth reproduktory alebo bezdrôtové slúchadlá, ktoré vo finále mohli vyhrať, zažili aj veľa zábavy, posilnili tímového ducha, zažili správnu štipku adrenalínu a napätia“, zhodnotila súťaž Lenka Štúrová z oddelenia Ľudské zdroje, zodpovedná za organizáciu súťaže. O odbornú stránku súťaže sa postarali dve pani učiteľky chémie. Helena Drobúlová z Gymnáziá sv. Andreja v Ružomberku a Gabriela Demčáková zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Ružomberku, ktoré využili svoju kreativitu a podieľali sa na pútavom obsahu súťaže.

žiaci súťaže regiochem počúvajú učiteľa

A ako našu súťaž hodnotia učitelia?

„Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, nie sú len jednotkári. Je to súťaž aj pre tých, ktorí majú aj horšie známky a nemusia byť zrovna zdatní v tomto odbornom predmete. Všetkých ale spoločne spája chuť bádať a merať si sily so svojimi rovesníkmi,“ povedala pani učiteľka Soňa Kenderová zo Základnej školy Zarevúca, ktorej žiaci sa každý rok umiestnia na stupni víťazov.