Regiochem

Získajte viac informácií o našej úspešnej regionálnej chemickej súťaži REGIOCHEM.

učiteľka blahoželá víťazom súťaže regiochem
študenti pracujúci na chemickej úlohe počas regiochemickej súťaže

Súťaž REGIOCHEM

REGIOCHEM je regionálna chemická súťaž pre žiakov 8. ročníka základných škôl. Na začiatku bola idea zapojiť do našej spolupráce so školami aj základné školy. Chceli sme vymyslieť niečo zmysluplné čo podporí odborné vzdelávanie, zaujme deti a učiteľov a ukáže našu spoločnosť zase trochu v inom svetle. V roku 2018 sme pomohli Strednej odbornej škole polytechnickej otvoriť nový odbor Chemik operátor. Aby mali žiaci o tento odbor záujem, je potrebné rozvíjať záujem a lásku k chémii čo najskôr, čo je u väčšiny detí práve na základnej škole. Chémia neparí medzi žiakmi k tým najobľúbenejším predmetom. Často je to spôsobené tým, že forma ktorou sa tento predmet vyučuje na základných škola je nudná/nezaujímavá, komplikovaná, plná vzorcov a poučiek bez názorných ukážok. Vďaka našej materiálnej podpore, ktorú sme školám poskytli sme im pomohli zatraktívniť tento predmet a urobiť ho viac praktický než teoretický čo žiaci určite ocenili a ocenia.

skupinová fotografia účastníkov regiochemu

Zmena myslenia a pohľadu na chémiu

Vďaka súťaži REGIOCHEM sa nám podarilo zmeniť myslenie žiakov a ich pohľad na chémiu cez úlohy a pokusy, ktoré v rámci súťaže museli splniť. No na čo sme možno ešte viac pyšní je, že sme zmenili aj myslenie učiteľov, ktorí žiakom s úlohami pomáhali a mali možnosť naučiť sa tak nové formy/praktiky ako prilákať deti k štúdiu a naozaj videli, že to funguje a deti to baví. S pomôckami, ktoré majú vďaka nám k dispozícií, môžu v tom čo sa naučili pokračovať ďalej.

4 hlavné výhody súťaže:

  • Zmena teoretického vyučovania na praktické

  • Zmena myslenia žiakov a vnímania predmetu chémie

  • Zmena myslenie učiteľov, čo bude mať vplyv aj na budúce generácie

  • Výchova našich možných budúcich zamestnancov

skupinová fotografia účastníkov súťaže regiochem: študenti a učitelia

Ďalší ročník súťaže úspešne za nami

V poradí už 4. ročník súťaže nás nesklamal ani tento rok. Zapojilo sa do neho 116 žiakov z 12-tich základných škôl a spolu tak vytvorili 30 štvorčlenných tímov. Témou tohto ročník boli Exotermické a endotermické reakcie a Oxidy. 3. kolá súťaže boli aj tento rok pestré. V 1. kole súťažili všetky tímy a ich úlohou bolo znázorniť pokus, v ktorom bude oxid v úlohe reaktantu alebo produktu. Dôležité bolo, aby členovia tímu spolupracovali, experimentovali v chemickom laboratóriu, dôkladne zaznamenali postup a boli kreatívni. 2. kolo prebehlo online formou, kde plnili súťažiaci zadané úlohy. Do 3. finálového kola postúpilo už len 5 najlepších tímov.

študenti počúvajúci počas súťaže regiochem

Finále a hodnotenie v Regiochemu

Finále sme zorganizovali u nás v jedálni administratívnej budovy rovno na Deň detí (1. 6.) a súťažiacich sme preverili v 3. finálových kolách: KOLO_POKUS - na exotermické a endotermické deje, kde sme hodnotili rôzne kritéria ako napríklad - realizácia pokusu, dôslednosť pri práci, samostatnosť pri realizácii pokusu. KOLO_VEDOMOSTÝ KVÍZ - kvíz pozostával z 15-tich otázok na tému Exotermické a endotermické reakcie a Oxidy. KOLO_PREZENTÁCIA - spoločná prezentácia na jednu z tém, ktoré si žiaci vybrali a pripravili v 2. kole súťaže.

Víťazi tohto ročníka:

1. miesto:2. miesto:3. miesto:4. miesto:5. miesto:študenti sa medzi sebou rozprávajú v kruhu a usmievajú sa

Zábava, vzrušenie a odborná stránka

„Žiaci sa ešte pred samotným spustením na súťaž dopytovali, nakoľko ju poznajú už z predchádzajúcich ročníkov a od svojich starších spolužiakov. Okrem hodnotných cien, akými sú notebooky, elektrokolobežky či bluetooth reproduktory alebo bezdrôtové slúchadlá, ktoré vo finále mohli vyhrať, zažili aj veľa zábavy, posilnili tímového ducha, zažili správnu štipku adrenalínu a napätia“, zhodnotila súťaž Lenka Štúrová z oddelenia Ľudské zdroje, zodpovedná za organizáciu súťaže. O odbornú stránku súťaže sa postarali dve pani učiteľky chémie. Helena Drobúlová z Gymnáziá sv. Andreja v Ružomberku a Jana Júdová zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Ružomberku, ktoré využili svoju kreativitu a podieľali sa na pútavom obsahu súťaže.

žiaci súťaže regiochem počúvajú učiteľa

A ako našu súťaž hodnotia učitelia?

„Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, nie sú len jednotkári. Je to súťaž aj pre tých, ktorí majú aj horšie známky a nemusia byť zrovna zdatní v tomto odbornom predmete. Všetkých ale spoločne spája chuť bádať a merať si sily so svojimi rovesníkmi,“ povedala pani učiteľka Soňa Kenderová zo Základnej školy Zarevúca, ktorej žiaci sa každý rok umiestnia na stupni víťazov.