Trvalá udržateľnosť

Naše investície do ekológie a udržateľnosti prinášajú pozitívne výsledky, znížili sme emisie, dosahujeme vynikajúce parametre vody a vyrábame zelenú energiu.

letecký pohľad na mondi scp

Vytvorené pre udržateľnosť

V posledných rokoch prijala naša spoločnosť niekoľko opatrení na minimalizáciu dopadov výroby na životné prostredie. Neustále investujeme do najlepšej dostupnej technológie (tzv. BAT technológie), sme takmer energeticky sebestační a vyrábame zelenú energiu. Po všetkých investíciách môžeme vidieť pozitívne trendy, ktoré vedú k zníženiu emisií z Mondi SCP. Aj kvalita vody dosahuje vynikajúce parametre.

Naša spoločnosť neustále sleduje vývoj technológií na trhu. Pri každej našej investícii sa okrem technologických vylepšení staráme aj o životné prostredie. Naša posledná investícia do nového papierenského stroja na výrobu kartóna s objemom 300 000 ton a s ním súvisiaca modernizácia celulózky zvýšila našu udržateľnú výrobu pomocou najmodernejších technológií s použitím zberového papiera.

MAP2030

MAP 2030

Udržateľnosť je podstatou všetkého, čo robíme Mondi preto prostredníctvom svojho akčného plánu MAP2030 predstavuje konkrétne na dosiahnutie svojich ambicióznych cieľov trvalej udržateľnosti. Stiahnite si naše záväzky MAP2030 v slovenskom jazyku TU.

Dôležité témy udržateľnosti

Životné prostredieSpracovanie drevaVýroba buničinyVýroba papieraTransparentnosťZískajte informácie o udržateľnosti v skupine Mondi