GDPR

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov

GDPR

Čo je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo celým názvom po slovensky Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“ alebo „Nariadenie GDPR„) je predpis prijatý v rámci Európskej únie (ďalej ako „„), regulujúci ochranu osobných údajov vo všetkých členských štátoch Európskej únie.