Životné prostredie

Od roku 2011 pravidelne podporujeme rôzne environmentálne projekty.

Environmentálne projekty pre región Mondi Ruzomberok

Programu Mondi SCP, náš najlepší sused

Už od roku 2011 pravidelne podporujeme sumou 50 000 EUR rôzne environmentálne projekty v rámci programu Mondi SCP, náš najlepší sused. Uchádzať o podporu vo forme spolufinancovania sa môžu rôzne komunity, školy, občianske združenia a mimovládne organizácie, ktoré chcú zlepšiť životné prostredie vo svojom okolí.

zamestnanci, ktorí dostanú osvedčenie

Ako sa môžete zapojiť?

Každý rok na jar je oznámená výzva na predkladanie projektov. Tento rok je už výzva ukončená. Nové žiadosti budeme prijímať opäť v roku 2023. Tlačivo žiadosti je na stiahnutie nižšie a vypísané je potrebné ho poslať na emailovú adresu janka.lukacova@mondigroup.com s predmetom správy ENVIRO alebo poštou na Oddelenie životného prostredia, Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok.

Naše environmentálne programy a aktivity

zamestnanci pózujú na skupinovej fotografii vo výrobnom priestore s bezpečnostnými vestami

Angažujeme aj svojich zamestnancov

Každoročne podporujeme aj environmentálne projekty našich zamestnancov. Aj naši zamestnanci sa tak môžu aktívne podieľať na skrášľovaní svojho okolia. V roku 2022 sme vylosovali 10, ktoré podporíme sumou 1500 EUR.