Deň zmeny - deň, ktorý je venovaný bezpečnosti, zdraviu a životnému prostrediu

News
8 júna, 2022
5 minút čítania
Zdieľať článok
banner image

V stredu 8. júna sa v našom závode konal náš tradičný Deň zmeny.

V stredu 8. júna sa v našom závode konal náš tradičný Deň zmeny. Je to podujatie v rámci Skupiny Mondi, ktoré začalo už v roku 2009 a odvtedy všetky závody Mondi vo svete venujú jeden celý deň rôznym aktivitám zameraným na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Tento rok sa niesol v znamení akčného plánu MAP 2030, ktorý predstavuje konkrétne kroky našej spoločnosti na dosiahnutie ambicióznych cieľov trvalej udržateľnosti.

Dva roky sme sa kvôli pandémii nemohli stretnúť, v roku 2020 sme Deň zmeny nemali vôbec, minulý rok sme ho v rámci možností urobili online. O to viac sme sa tešili, že sme sa mohli konečne vidieť naživo a vyskúšať všetky aktivity, ktoré sme pripravili.

 

Ľuboslav Palguta, riaditeľ Bezpečnosti pri práci.

 
Zdravie

 

Pravidelne počas tohto dňa spolupracujeme s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN, a to tak, že zamestnanci nemocnice vykonávajú odbery krvi priamo v našom závode.

 

V rámci prevencie zdravia sme pre vás pripravili rôzne konzultácie a merania, ako napríklad vyšetrenie zraku, kože a znamienok, dentálne poradenstvo, či celkovú analýzu ľudského tela. Ako súčasť antialkoholovej kampane ste si tiež mohli vyskúšať špeciálne okuliare, ktoré simulujú účinky alkoholu na stav človeka počas rôznych aktivít.

 

Juraj Mitura, prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie, dodaja: „Sme veľmi radi, že veľkú skupinu darcov máme práve z Mondi SCP a touto cestou by sme chceli poďakovať vedeniu za to, že svojich zamestnancov aktivizuje a podporuje v tejto činnosti,“.

 

Bezpečnosť

 

V rámci bezpečnosti sme sa zamerali na základné informácie o prácach vo výške a o rotujúcich a pohybujúcich sa zariadeniach. Mohli ste si vyskúšať hasenie reálneho ohňa pod dozorom našich závodných hasičov, či aké je to vykonávať nejakú činnosť s hendikepom. 

 

Ľuboslav Palguta dodaja: “Cieľom aktivít je, aby si každý náš kolega uvedomil, že zdravie máme len jedno a úraz sa môže, či už v práci alebo aj v bežnom živote, stať naozaj rýchlo. Všetci sa chceme po práci vrátiť domov k svojim rodinám,”.

 

workers

 

Životné prostredie

 

Nezabudlo sa ani na životné prostredie, kde sme sa zamerali na odpady a akým spôsobom sa usilujeme o ich nulovú produkciu tým, že sa ďalej využívajú či už v stavebnom alebo poľnohospodárskom sektore. Pozvanie prijali aj hostia z Národného lesníckeho centra, ktorí pripravili rôzne aktivity z oblasti lesnej pedagogiky.

 

Ľuboslav Palguta dodaja: “Tých aktivít bolo samozrejme ďaleko viac, preto verím, že každý si našiel niečo, čo v ňom naštartovalo nejakú zmenu alebo spoznal niečo nové. Ďakujem všetkým, ktorí prišli. Veľké poďakovanie tiež patrí všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na príprave,”.

 

People
Safety & Health
Zdieľať článok

Tiež by vás mohlo zaujímať