Podporili sme mestskú autobusovú dopravu sumou 120 000 EUR

News
21 novembra, 2022
2 minút čítania
Zdieľať článok
bus

Mesto Ružomberok má 10 nových nízkopodlažných autobusov.

V stredu 21. septembra sa zástupcovia našej spoločnosti zúčastnili slávnostného odovzdania 10 nízkopodlažných autobusov do užívania verejnosti.Mesto tak urobilo pri príležitosti Európskeho týždňa mobility, ktorý sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra a je vlajkovou kampaňou Európskej komisie, na zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o udržateľnej mestskej mobilite. 

Počas slávnostného podujatia odovzdali zástupcovia našej spoločnosti predstaviteľom mesta symbolický šek na sumu 120 000 EUR na podporu mestskej autobusovej dopravy.

Nakoľko je aj naša spoločnosť dôležitou súčasťou Ružomberka, každodenne vnímame, že dopravná situácia v meste ja naozaj zlá. V rámci podpory verejnej dopravy sme začali v spolupráci s dopravcom prevádzkovať vnútropodnikovú autobusovú dopravu. Spolupráca pri podpore mestskej autobusovej dopravy, ako ekologického riešenia dopravy v Ružomberku je preto spoločným cieľom.

Vladimír Krajči, Technický riaditeľ Mondi SCP

Podpora verejnej dopravy je trvalo udržateľné riešenie pre všetkých, ktoré ide ruka v ruke s našimi strategickými cieľmi MAP 2030 v oblasti udržateľnosti. Mesto Ružomberok tak vďaka našej podpore v nasledujúcich týždňoch doplní mobiliár zastávok mestskej autobusovej dopravy o ďalšie nové prístrešky a pripravuje novinku v tarifnom systéme.

Autobus
Group news
Investments
Zdieľať článok

Tiež by vás mohlo zaujímať