DCS (IT) procesný inžinier

Zdieľať prácu
Poloha
Mondi SCP Ružomberok, Slovakia
Obchodná jednotka
Uncoated Fine Paper
Poslať žiadosť

Vaša misia

 • Zabezpečovanie odborných činností a podpory technických procesov na organizačnej jednotke Papierenské stroje, konkrétne DCS údržba PS 19,
 • Vedenie agendy metrológie a kalibrácie, kontrola únikov vzduchu,
 • Plánovanie a realizácia plánovaných a celozávodnej odstávky v rámci svojich kompetencií,
 • Tvorba plánov preventívnej údržby a opráv,
 • Optimalizácia technických procesov,
 • Práca s Api PRO - evidencia a aktualizácia technickej dokumentácie.
 • Úzka kooperácia medzi údržbami mechanickou, elektro/MaR a prevádzkou,
 • Kooperácia s externými dodávateľmi,
 • a ďaľšíe činnosti podľa pokynov. 

Váš profil

 • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie elektrotechnické,
 • Skúsenosti a ochota učiť sa.

Naša ponuka:

 • Od 1800 EUR/brutto. Konečná výška mzdy bude závisieť od skúsenosti a kvalifikácie uchádzača.
 • Nástup dohodou, najlepšie čím skôr,
 • Spolupráca s profesionálmi vo svojom odbore,
 • Široká škála benefitov, napríklad:
 • Ročné prémie
 • Peňažné poukážky
 • Príspevok na upevňovanie tímu
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier)
 • Sociálna podpora
 • Odmeny za inovačné návrhy
 • Odmeny pri pracovných výročiach
 • Zvýhodnená ponuka závodného stravovania
 • Ocenenie darcov krvi
 • Deň plateného voľna pre matky pri príležitosti Dňa matiek
 • Firemný Deň detí
 • Detské letné tábory za zvýhodnené ceny
 • Príspevok na rekreáciu v zahraničí a v závodných chatách
 • Peňažná odmena pri narodení dieťaťa
 • Pravidelné preventívne prehliadky zamerané na rôzne oblasti
 • Zľavnené vstupy na koncerty, divadelné predstavenia, filmy a rôzne iné kultúrne podujatia
 • Zvýhodnené možnosti športovania v rámci športového klubu MAESTRO a iné.

Snažíme sa vytvárať kultúru, ktorá inšpiruje našich ľudí k naplneniu celého svojho potenciálu. Vždy ideme ďalej – pre našich kolegov a zákazníkov. Naši ľudia sú to, čo nás neustále motivuje k lepším výkonom a tvorí kľúčovú zložku úspechu Mondi. Staňte sa súčasťou našej budúcnosti. Pre viac informácií, prosím kontaktujte Personálne oddelenie:

Dominika Ošková
mob: +421 (0)910 555 519
E-mail: praca.mondiscp@mondigroup.com