Po vyše dvoch rokoch sme zorganizovali náš tradičný Environmentálny deň

News Sustainability Awards & Recognition
19 mája, 2022
3 minút čítania
Zdieľať článok
Enviro day

Naša spoločnosť zorganizovala svoj tradičný, v poradí už 36. Environmentálny deň.

Tradícia environmentálnych dní pokračuje

Dvakrát ročne počas neho pozývame predstaviteľov mesta Ružomberok, starostov okolitých obcí, zástupcov orgánov štátnej správy, neziskových organizácií a občianskych združení, ako aj zástupcov médií. Po vyše dvojročnej prestávke sa mohli všetci opäť osobne stretnúť a vypočuť si prednášky na zaujímavé témy z oblasti životného prostredia a zdravia.

Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 19. mája 2022 v kinosále KDAH v Ružomberku.

Sme veľmi radi, že sme sa mohli po pandémii stretnúť opäť naživo. Pripravili sme zaujímavé a aktuálne prednášky, počas ktorých bol priestor aj na otvorenú diskusiu,

Marianna Matajová, Manažérka životného prostredia. 

Slovenský Projekt Biomasy

Slovenský Projekt Biomasy

Za našu firmu sme prezentovali projekt Kotla na biomasu a externí hostia hovorili o témach ako Spôsob nakladania s odpadmi na Slovensku, Ako Slovensko reaguje na Zelenú dohodu, či Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov okresov RK a LM a ich porovnanie s obyvateľmi Slovenska. Pre občanov regiónu sme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pripravili možnosť dať si zmerať cholesterol a tlak, a to priamo v hoteli Kultúra, kde im boli k dispozícii zamestnankyne RÚVZ z Liptovského Mikuláša.

Environmentálne projekty ožívajú

Súčasťou programu bolo aj otvorenie výzvy na podávanie nových environmentálnych projektov na rok 2022. „Projekty z oblasti životného prostredia v rámci programu Mondi SCP, náš najlepší sused podporujeme aktívne už od roku 2011. Pandémia ich na istý čas zastavila a tento rok by sme chceli región Liptova opäť podporiť sumou 50 000 EUR,“ dodáva Marianna Matajová. Zapojiť do výzvy sa môžu obce, školy, občianske a neziskové združenia dolného Liptova. Jedinou podmienkou v prípade schválenie je, že projekt musí byť spolufinancovaný aj z vlastných zdrojov žiadateľa.

Tiež by vás mohlo zaujímať