Máme prvých maturantov a maturantky študijného odboru Chemik operátor

News
17 mája, 2023
8 minút čítania
Zdieľať článok

V stredu 17. 5. sa v našej spoločnosti uskutočnili praktické maturity študentov z odboru Chemik operátor.

Tento odbor sa podarilo otvoriť Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku, v roku 2018, vďaka našej intenzívnej spolupráci a záväzku, že vstúpime s týmto odborom do Duálneho vzdelávania. To znamená, že sa naša spoločnosť o týchto študentov stará počas celého obdobia ich štúdia. Okrem štipendia, ktoré od nás dostávajú mesačne už od 1. ročníka, im zabezpečujeme pravidelné lekárske prehliadky, pracovné a ochranné pomôcky, pracovnú obuv oblečenie a stravu počas praxe.

1. a 2. ročník absolvujú študenti svoju odbornú prax v škole, kde sme im pre tento účel vybudovali úplne novú chemickú učebňu a chemické laboratórium. 3. a 4. ročník nastupujú študenti na praktické vyučovanie už priamo k nám do výroby, kde sa im venujú pridelení inštruktori – naši skúsení zamestnanci a hlavná inštruktorka a učiteľka chémie, pani Jana Júdová

Priložnosti za študente

Priložnosti za študente

Vďaka rotácii si študenti počas týchto 2 rokov u nás majú šancu vyskúšať prácu na rôznych organizačných jednotkách a strediskách tak, aby pochopili celý proces výroby papiera či už laboratórnu alebo strojnú časť. Zároveň absolvujú niekoľko prehliadok závodu a tematických prednášok, ktorými dopĺňame aj ich teoretické vedomosti. Sme hrdí, že po 4 rokoch našej spolupráce máme prvých 11 absolventov tohto odboru, ktorí zvládli praktické maturity bez akýchkoľvek problémov. Bolo vidno ich pripravenosť a dobrú prácu, ktorú odviedli ich učitelia a naši inštruktori, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

 Za spoluprácu na praktických maturitách by sme sa chceli poďakovať pani Silvii Štepovej a pánovi Romanovi Marhoferovi, ktorí mali na starosti preskúšanie žiakov.

Je mi smutno, že odchádzajú lebo za tie 2 roky sme si na seba naozaj zvykli, venovali sme sa im a boli to také „prvé lastovičky“ tohto odboru, ale aj sa teším, že to takto dobre zvládli. Zároveň som rada za nových žiakov 3. ročníka, ktorí k nám nastúpili na prax zase tento školský rok,

Silvia Štepová, Vedúca sekcie Zabezpečovanie kvality PS 18.

Jeden z maturantov, Šimon Javorka, ocenil profesionalitu a ľudský prístup našich inštruktorov a inštruktoriek, ktorí sa mu počas praxe venovali. 

Na maturitu som bol vďaka celému kolektívu veľmi dobre pripravený. Neľutujem, že som si vybral toto stredoškolské štúdium. Vždy ma bavila chémia a technologické procesy. Teraz dúfam, že sa dostanem na Chemické inžinierstvo na Slovenskú technickú univerzite v Bratislave, prípadne na inú vysokú školu.

Šimon Javorka

Cieľom našej spolupráce je vychovať si novú generáciu odborných zamestnancov a preto sme všetkým študentom ponúkli možnosť trvalého pracovného pomeru. Väčšina študentov o prácu prejavila záujem, ale ešte predtým chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, čo nás veľmi teší. Počas ich ďalšieho vzdelávania ich vždy radi privítame na letnej práci, odbornej praxi alebo im pomôžeme s písaním ich bakalárskych a diplomových prác.

V každom prípade sa k nám môžu kedykoľvek vrátiť.

 

People
Communities
Careers
Zdieľať článok

Tiež by vás mohlo zaujímať